2.six Moet de- onderzoeker wat van het “storende” op voorhand weten?

2.six Moet de- onderzoeker wat van het “storende” op voorhand weten?

Sommige kerkleden komen inside een geloofscrisis terecht na het ontdekken van zogenaamd “storende” gegevens in the de- leer dentro de de- geschiedenis van de kerk. Het ondergraaft hun getuigenis omdat het volmaakte beeld van de kerk dentro de haar leiders wankelt. Ze voelen zich bedrogen omdat niemand hun daar ooit iets over heeft verteld. Ook wreekt zich hier het gebrek aan rationele voorbereiding en aan inzicht: bij meer kennis omtrent leer dentro de geschiedenis was de kans groter dat de onderzoeker ook de- menselijke aspecten van religie inziet en aanvaardt. Was het daarom niet beter een onderzoeker op voorhand iets te laten weten over deze storende gegevens? De kerkleiding zelf evolueert inside the die richting. Iets meer framework hiervoor is nuttig.

2.6.1 Moeilijke bladzijden zijn emergency room when you look at the elke religie

Elke religie, elke kerk heeft inside the haar geschiedenis moeilijke bladzijden. Jesus werkt via feilbare mensen. In the het Nieuwe Testament blijkt dat al uit de handelingen van de- apostelen durante hun brieven. Onenigheid durante afwijkingen vertroebelden de- kerkwerking van bij de aanvang. Het jonge christendom ging vervolgens doorway een wirwar van organisatorische dentro de leerstellige ontwikkelingen durante conflicten.

Historisch gezien was emergency room wel een markant verschil tussen de mormoonse kerk dentro de grote, gevestigde religies zoals het katholicisme out of de- islam. Pass away laatsten tellen duizenden moeilijke bladzijden inside hun lang verleden – bloedige oorlogen, duistere personages, politieke machinaties, inquisities, dubieuze wonderen dentro de strange leringen dentro de praktijken. Maar dat alles verzinkt als marginaal in the de schaduw van hun lange geschiedenis. Wie kritiek op zo’n religie wil geven, gebruikt zelden zaken uit dat verre verleden. Het zijn eerder wantoestanden inside the het heden perish de aandacht trekken, zoals seksueel misbruik doorway geestelijken of fundamentalisme dat youngster geweld kan leiden.

De- mormoonse kerk daarentegen are, relatief gezien, erg jong. De gegevens rond haar ontstaan en ontwikkeling zijn uitermate goed gekend home duizenden documenten. Joseph Smith maakte zijn aanspraken op visioenen, hemelse boodschappers dentro de levende openbaring when you look at the een tijd waar dergelijke fenomenen for the andere religies al child een observar verleden hoorden. Bovendien profileerde de kerk zich als een maatschappelijke anomalie, fulfilled haar leer van de vergadering van Israel, haar afzondering into the het Verre Westen dentro de haar polygamie. Vanaf het midden van de- negentiende eeuw hadden analisten, journalisten, romanschrijvers en cartoonisten dan ook een kluif aan al pass away “rare” aspecten van het mormonisme. Het ging hen niet om een observar verleden, maar om de- actualiteit waarvan zij het bevreemdende uitvergrootten.

dos.six.2 Van afscherming naar voorzichtige openheid

De- kerkleiding voerde een aanhoudende strijd tegen pass away negatieve beeldvorming. Na het stopzetten van het meervoudig huwelijk inside 1890 nam het haar nog decennia om het imago www.datingmentor.org/turkish-chat-rooms/ van een “normale” kerk zo goed mogelijk te vestigen. Die inspanningen lopen ook nu nog door. Veel aandacht is dan ook steeds naar pr durante werk met de- mass media gegaan. Wat als storend uit het verleden kon overkomen, zoals de- polygamie, probeerde de kerkleiding te minimaliseren. De- officiele kerkgeschiedenis zorgde voor een gaaf dentro de heroisch verhaal, precies zoals ook andere kerken durante landen hun geschiedenis voorstellen. De- kerkleiding beperkte de- toegang tot archiefdocumenten more than moeilijker momenten. Ook dat doen andere kerken.

Vanaf de jaren 1960 begonnen echter anti-mormoonse krachten storende gegevens when you look at the de- leer en de- geschiedenis uit te zoeken dentro de te publiceren. Die aanval kwam vooral uit protestants-evangelische hoek waar people de- kerk als niet-christelijk aanviel. Het are een antwoord op het meer intensieve mormoonse zendingswerk inside the die periode. Van hun kant verrichtten mormoonse geschiedkundigen, trouwe leden van de kerk, steeds meer wetenschappelijk onderzoek om het verleden van de- kerk beter te doorgronden. Hun bevindingen toonden aan dat niet alles inside the de geschiedenis zo rooskleurig durante best are als vaak voorgesteld. Maar zij oordeelden dat correcte gegevens precies de- authenticiteit van de gebeurtenissen bevestigden. Die gegevens, gezien into the de- framework van de- tijd, gaven volgens hen ook het beste antwoord op anti-mormoonse aanvallen. Sommige apostelen reageerden echter afwijzend op deze wetenschappers. Zij benadrukten dat geschiedschrijving alleen maar opbouwend en inspirerend journal zijn durante dat hedendaagse profeten from inside the niets kunnen falen.

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

スムーススクロール